Mesafeli Satış Sözleşmesi

1) Taraflar

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
“Web sitesinin” (https://ekofan.com.tr/magaza/) işletmecisi; iletişim ve ticari bilgileri aşağıda açıkça listenen “Satıcı” ile bu web sitesini kullanan, ürün-hizmet satın “Alıcı” arasında herhangi bir alışveriş-ticaret işi ifasında yürürlüğe giren Sözleşmedir.

A) Satıcı Bilgileri
Firma ünvanı Ekofan Soğutma End. Mut. İth. İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi Salihpaşalar Mahallesi Köyiçi Sokak NO:21/1, Menteşe/Muğla
Telefon 090 252 225 33 72
Faks 090 252 225 33 82
E-posta destek@ekofan.com.tr
KEP ekofansogutma@hs01.kep.tr
MERSIS NO 0330045838100016
Vergi Dairesi ve NO Muğla VD- 3300458381
B) Alıcı bilgileri
Adı/Ünvanı
Adresi
Telefon numarası
Eposta adresi
2) Sözleşme Konusu

Alıcı’nın, web sitesinden (Websitesi), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal ve/veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi ile Alıcı ve/veya müşteri-üye Firmanın Gizlilik Politikası ve üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemez, bu kapsamlarda tarafların yükümlülüklerini anladıklarını ve ilgili tüm sorumluluğu yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.

3) Mal Teslimatı

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.
Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Satıcı, seçili ürünlerde ürün ilan sayfasında açıkça belirterek Türkiye sınırları içerisinde ücretsiz teslimat teklif etmektedir.
Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Taahhüt edilen süre ürün ilan sayfasında görüntülenir. Özellikle teslim süresi belirtilmemiş ürünlerde Satıcı 5 (beş) işgününü aşmayacak süre içerisinde ürünün Alıcı’ya gönderir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren en geç 30 (otuz) takvim gününde içinde teslim eder.
Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Malın Satıcı tarafından Alıcıya ulaştırılmak üzere nakliyat işlemlerine başlanmasından (kargoya, teslimat aracısına teslim edilmesinden sonra) sonra ve Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu ççrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde iade edecektir, bu süreye Alıcı’nın ödeme işleri yürütücüsü bankasının uyguladığı prosedürler ve süre dahil değildir.

4) Satıcının beyan ve taahhütleri

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ve/veya sipariş tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
Sözleşme konusu mal ve/veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

5) Alıcının beyan ve taahhütleri

Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal ve/veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi’nde yer alan ilgili formlar üzerinden ulaştırabilirler.
Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal ve/veya hizmete ait temel özellikler, mal ve/veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal ve/veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.
Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal ve/veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

6) Cayma hakkı

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
Alıcı, cayma hakkını web sitesinde bulunan ilgili formları doldurmak suretiyle kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. İade edilecek ürünün tekrar satılabilir olması esastır. Satıcı kutusu, paketi ve/veya aksesuarları hasarlı/eksik ürünlerin iadesini reddedilebilir ve/veya ürüne bağlı olarak %10-%50 fiyat farkı talep edebilir. İade edilen ürünün iadesinden vazgeçen Alıcı nakliye ücretlerini karşılar. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi https://ekofan.com.tr/magaza/iade-ve-cayma-kosullari/sayfasında yer almaktadır.
Alıcının ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcıya yaptığı tüm ödemeler Alıcıya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde (Alıcı’nın taksitli alışveriş yapmış olması halinde yine aynı koşullarda taksitli şekilde) iade edilecektir. İade süreci kullanılan ödeme aracına göre bankalara bağlı olarak farklılık gösterebilir, bu konuda Satıcının herhangi bir sorumluluğu yoktur.

7) Mal-hizmetin bedeli

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-­postası ve ürün ile birlikte veya daha sonra müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, sağlanan kuponlar, kargo ücreti ve/veya sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

8) Bildirimler

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesinde yer alan ilgili formalar veya firmanın yukarıda yazılan elektronik posta adreslerine iletilecek elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır; müşterinin sözlü talimatı ile sipariş-satış ile ilgili talimat alınmaz. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9) Uyuşmazlıkların çözümü

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcıya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcıya doğrudan yukarıda yazılan firmanın kurumsal eposta adreslerini veya web sitesi üzerinden iletecektir.
İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcının yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10) Yürürlük

10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Satıcı: Ekofan Soğutma End. Mut. İth. İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Alıcı: